Wonen

Een eigen droomhuis bouwen kan best spannend zijn, wellicht weet u al precies wat uw smaak is of u heeft geen idee. Geen probleem! Ons team zal u tijdens het hele proces, van droom tot realisatie, volledig ontzorgen en stapsgewijs begeleiden. Zo hoeft het bouwen van uw droomhuis niet spannender te worden dan het al is en kunt u optimaal genieten van het moment. Wij ontwerpen uw woning als een maatpak om uw leefstijl. Samen met u beginnen we bij de kern en werken richting een integraal ontwerp waar exterieur-, interieur en tuin in volledige harmonie met elkaar communiceren.

Ik wil een vrijblijvende kennismaking!

  Van droom tot realiteit

  Haalbaarheid / initiatief

  In deze fase maken wij samen met u, een globale inschatting van de wensen en toetsen we de haalbaarheid. Wij brengen de globale kosten in beeld en toetsen middels een vlekkenplan uw ideale Programma van Eisen.

  Schetsontwerp

  Door middel van schetsen en massastudies beginnen we aan het ontwerp. In deze fase proberen we het ontwerp op zoveel mogelijk vlakken zoals ruimtelijkheid, context, uitstraling, duurzaamheid etc. vormen.

  Voorlopig ontwerp

  De schetsen beginnen vorm te krijgen in één integraal ontwerp. Principe details worden bepaald. Maatvoering van alle ruimtes en gevels wordt inzichtelijk en er ligt een ontwerp waar inhoudelijk op gereageerd kan worden. In deze fase beginnen wij ook alvast aan het opstellen van een Technische Omschrijving, hier komen we later op terug…

  Definitief ontwerp

  Gaandeweg het proces ontstaat er een vloeiende transitie van Voorlopig naar Definitief. U zult merken dat het woord ‘’principe’’ minder vaak terug komt en gedeeltelijk wordt vervangen voor ‘’Definitief’’.

  De plattegronden, gevels, doorsnedes en beeldbepalende details worden definitief voorzien van alle informatie en alle installaties worden geïntegreerd in het bouwkundig plan.

  Vergunning aanvragen

  Om te kunnen bouwen, is er vergunning nodig...
  Wij verzorgen het omgevingsvergunning voor de bouw van uw plannen. Externe adviseurs worden door ons aangestuurd en wij verzamelen alle benodigde gegevens voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

  Technisch Ontwerp

  Na vergunning gaan we namelijk de realisatie fase in.
  Naast vergunning is er namelijk meer informatie nodig om te kunnen bouwen. Denk aan die technische omschrijving waar we het eerder over hadden, Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties…. Waar komen de stopcontacten? Hoe ziet de afzuiging van de keuken er uit?

  Wij vullen de vergunningstekeningen aan met een Technische Omschrijving, installatie tekeningen en eventueel benodigde fragment tekeningen.

  Selectie Aannemer

  Wij helpen u bij de selectie van de aannemer. Wellicht kent u iemand of heeft u wel eens van een aannemer gehoord; wij nemen deze mee in onze overwegingen en komen samen tot een selectie (twee) aannemers welke we benaderen voor prijsvorming. Wij vergelijke en adviseren in dit proces, de definitieve keuzes worden door u gemaakt.

  Bouwbegeleiding

  Wie begeleidt de bouw van uw droomwoning...?
  Wie zorgt er nou voor dat alle afspraken nagekomen worden en de bouw soepel verloopt?

  HMVD! Ook daarin ontzorgen wij u!

  Onze projecten

  © Copyright 2024 HMVD Architecten